13. června 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Galerie Jaroslava Fragnera pořádá od 18. června do 9. září 2014 druhý ročník akce Landscape Festival, která v samotné galerii a Nákladovém nádraží Žižkov nabídne šestici výstav i uměleckých akcí a především desítky přednášek. Hlavním tématem je krajinářská architektura a tvorba zaměřená na veřejný prostor.

„Druhý ročník festivalu navazující na diskuzi o zkvalitnění veřejného prostoru v České republice i o úloze krajinné architektury. Krajinářské architektuře není zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Tento projekt by měl být určitou osvětou i mezioborovým dialogem za účasti nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Do projektu bude zapojeno velké množství dobrovolníků a studentů z vysokých škol z celé ČR, kde se koná výuka na téma krajinářské architektury. Snahou pořadatelů je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má obrovský potenciál pro budoucnost,“ uvádí akci pořádající pražská Galerie Jaroslava Fragnera.

„Rozsáhlý mezioborový Festival Landscape Praha 2014 přiváží do Prahy okolo stovky projektů především z evropských zemí, pod nimiž jsou často podepsáni architekti zvučných jmen. Představí se však i studenti předních českých vysokých škol, které se věnují tématu krajinářské architektury.Výstavní část po tři měsíce doprovodí hudební vystoupení, krajinné a land-artové instalace nebo ukázky guerillových průniků do veřejného prostoru. Pod touto částí jsou podepsány významné osobnosti tuzemského uměleckého a krajinářského prostředí – například Kurt Gebauer, Lenka Klodová, Vladimír Sitta, Eva Wagnerová anebo sdružení velkoměstských zahradnic Kokoza či Nadace Proměny,“ doplňují organizátoři.

Čtěte další články na téma událostiurbanismus

Foto a zdroj: Landscape Festival