26. listopadu 2014 –– události –– Ondřej Krynek

V Hradci Králové byla zahájena výstava Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí, která se sem přesunula z Kladna, kde poprvé vystavovala místní sídliště. Až do 25. ledna můžete pod širým nebem na náměstí 28. října v centru Hradce Králové zhlédnout výstavu se zkráceným názvem Paneláci o čtveřici nejzajímavějších sídlišť ve městě.

„Exteriérová výstava představí příběhy čtyř zajímavých panelových sídlišť v Hradci Králové: Labské Kotliny I jako předchůdce tohoto typu zástavby, Labské Kotliny II a Slezského Předměstí stavěných převážně v době experimentů 60. let a Moravského Předměstí, největšího a nejdéle stavěného sídliště ve městě,“ popisují výstavu formovanou netradičně z panelů, která je přístupná zdarma, organizátoři z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v  projekčním ústavu. Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v  mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a  nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ říká hlavní autorka projektu Lucie Zadražilová z UPM.

Čtěte článek Kladno čeká putovní výstava Panelová sídliště v ČR

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Paneláci