25. dubna 2015 –– události –– Jakub Sochor

Dne 29. dubna bude v prostorách Galerie Architektury Brno zahájena výstava s názvem Vnímání prostoru, jejímž smyslem je poukázat na architekturu jako na komplexní soubor, který můžeme vnímat všemi smysly. Stane se tak prostřednictvím děl architekta Ivana Kolečka, za jehož osobní účasti bude akce, trvající do 29. května 2015, zahájena.

„Architektura musí najít odpověď k vyváženému uspokojení všech pěti smyslů člověka. Nemůže řešit jen teoretickou a funkcionální roli architektury. Musí odpovědět na pět smyslů, které definují naší existenci. Tato role zůstává její hlavní úlohou v dnešním vývoji světa,” říká Ivan Koleček. Architektonický prostor je tedy nedělitelným komplexem dojmů, a prožitky, které člověk v daném prostředí zažije, mohou u něj vyvolávat různé vzpomínky. A právě tuto komplexnost přiblíží výstava, jíž Ivan Koleček zahájí spolu s teoretikem Petrem Kratochvílem, který pro tuto akci připravil úvodní esej.

Výstava je založena na společném prostoru smyslů, konkrétně na příkladu cisterciáckého kostela založeného ve 12. století v Bonmont, který Koleček renovoval. Návštěvníci projdou ideální cestou pěti smysly v podobě pěti krychlí, a sice od zvuku otevřených dveří ve tmě až po ochutnání vody a vína. V šeru krychlí si každý návštěvník může vyzkoušet, zda je schopen rozeznat vůně, které jsou charakteristické pro každé roční období, anebo jestli podle hmatu rozpozná různé materiály.

Na výstavě budou prezentovány také autorovy realizace od roku 1990 po současnost, mezi něž patří renovace historické architektury v Moudon, Nyon, Vevey, či Daillens, dále revitalizace staveb a interiérů v Lausanne, či například soukromé i veřejné novostavby v Sainte Croix a Villars. Součástí programu výstavy je přednáška Ivana Kolečka, která se uskuteční před vernisáží dne 29. dubna 2015 v prostorách auly A310 Fakulty architektury VUT v Brně.

Výstava s názvem Vnímání prostoru je spolupořádána Galerií Jaroslava Frágnera a již zmíněným Ivanem Kolečkem, přičemž dalšími spolupracovníky jsou Lucie Datinská, Jiří Kolomazník a Jana Závodná. Obrazové materiály zpracovali Jean–Philippe Daulte, Ivan Koleček a Filip Šlapal. Akce bude otevřena denně od 10. do 18. hodin na Starobrněnské 18, přičemž potrvá do 29. května 2015.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno