16. listopadu 2015 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM, sídlící v přízemí UMPRUM, byla zahájena výstava Tam a zpátky s podtitulem Současný design, architektura a urbanismus. V expozici najdete až do 5. ledna 2016 tvorbu rozdílně zaměřené šestice designérů a umělců za posledních deset let. Všechny spojuje téma času v několika interpretačních rovinách.

Na výstavě uvidíte například stárnoucí šaty Zuzany Kubíčkové, staronové boty Zuzany Ševčíkové a Elišky Kuchtové, hřbitovní písmo Vojtěcha Říhy, okamžitý telefon Jana Čtvrtníka, přizpůsobivý dům Ondřeje Michálka nebo černobílou krajina Jana Vybírala. “Kritériem výběru byla tematizace času, respektive různé roviny časů současnosti,” vysvětlují koncepci kurátoři výstavy, kteří jsou současně pedagogy Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

„Co vlastně dnes znamená být současným, jaká je temporalita přítomnosti?“ ptají se organizátoři výstavy a rovnou odpovídají: „Zjevně to přesahuje rovinu soustředění se výhradně na to, co se odehrává právě teď. Některé současné práce se záměrně vracejí k předobrazům minulosti, jiné se naopak obracejí do budoucnosti.  Některé jsou zvláštní kombinací obojího; mohou být passéistické a zároveň vizionářské. Mezi těmito ostrými protiklady, mezi inspiracemi a pohledy zpátky do minulosti a tam do budoucnosti je několik dalších rovin času, které se dotýkají otázek prchavosti, dočasnosti, efemérnosti a naopak také otázek trvání, věčnosti.“

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: UMPRUM