7. června 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Slavná brněnská Jurkovičova vila hostí až do 6. listopadu výstavu slavného českého architekta Martina Rajniše, který je označován za jednoho z nejinspirativnějších architektů na současné české scéně. Expozice nabízí nákresy i drobné realizace, které jsou blízko přírodě.

„Inspirativnost Martina Rajniše je dána propojením jeho osobního života s architektonickou kariérou a neutuchající snahou porozumět poslání architektury a roli architekta. Zpochybňování naučených architektonických a stavebních postupů jej přimělo revidovat i vlastní architektonická východiska a od stavebně-technologicky náročných projektů se dostal k dohledávání inspirace u přírodních národů, biologických organismů nebo utváření krajiny. Od staveb velkého měřítka k dřevěným rodinným domům, věžím či kůlnám,“ uvádí Rostislav Koryčánek z Moravské galerie v Brně, která výstavu připravila.

„Výstava zachycuje tento reverzní pohyb, který je možné v architektonickém díle Martina Rajniše nalézt. Postihuje jeho osobní vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních hmot, stavebních norem, konzumnímu životnímu stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením polohy architektury, která by byla blíže přírodě, ale i uživatelům architektury. Záměrem výstavy „první architektura“ je představit inspiraci primitivní architekturou, která může být i v dnešní době velmi přínosná pro promýšlení současných architektonických strategií. Inspirace primitivními či lidovými konstrukčními postupy také nově tematizuje práci Dušana Jurkoviče,“ dodávají.

Čtěte další články na téma Martin Rajnišvýstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně