12. července 2016 –– události –– Jakub Sochor

Ve středu 13. července 2016 bude v expozici Galerie Architektury Brno zahájena výstava, pro níž byl zvolen název Architektura a víno ve střední Evropě. Akce prezentuje čtyři desítky zajímavých současných vinařství vzniklých v posledních letech ve střední Evropě a propojujících současnou architekturu s novými technologiemi výroby vína.

Těžiště konceptu spočívá v představení možností propojení nových (i tradičních) výrobních postupů s moderní architekturou a designem, což se projevuje nejen na interiérech, ale kupříkladu i na grafice vinět. Expozice sestává ze zástupců České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa (Saska), Maďarska, Slovinska a severu Itálie (Jižních Tyrol). Jednotlivé vinařské provozy či vinařská centra jsou představeny prostřednictvím fotografií a plánů.

Důraz je kladen i na charakteristiku jednotlivých vinařských regionů, typických odrůd, ale také výsledných produktů včetně popisu výroby a zrání vína, které je zpracováváno jak tradičními způsoby (například zrání v barikových sudech), tak nejmodernějšími technologickými postupy a zařízeními.

„Největší rozmach ve výstavbě nových vinařství v regionu v současnosti zaznamenává především Rakousko, ale tento trend se začíná objevovat i v České republice a ostatních  vinařských lokalitách Střední Evropy. Souvisí to s všeobecnou obrodou vinařství, ale také s  celospolečenským doceněním architektury jako kulturního fenoménu. Čeští či moravští vinaři oslovují přední architekty a vedou s nimi dialog při projektování nových vinařských celků, které se stávají  novými vizuálními ikonami vinařských lokalit,“ uvádí výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis.

Výstava potrvá do 2. září 2016 a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin v prostorách galerie na Starobrněnské 18. Vstupné na akci je dobrovolné. Součástí projektu je stejnojmenná publikace v českém, anglickém a německém jazyce.

Čtěte další články na téma architekturavíno

Foto a zdroj: Architektura a víno ve střední Evropě