4. srpna 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Galerie Jaroslava Fragnera zahájila ve čtvrtek výstavu Prostory touhy s tázavým podtitulem Je architektura sexy? Až do 25. září budete moci v expozici přesvědčit, jestli se sexuální identifikace i praxe realizuje v architektonickém prostředí. Výstava nabízí domy Adolfa Loose, stavby Le Corbusiera, Zahy Hadis, Normana Fostera, Jeana Nouvela, Jana Kaplického a mnoha dalších.

„Výstava se pokusí představit, problematizovat a interpretovat vztahy sexuality, konstrukce sexuální a genderové identity, architektonického prostoru a architektonické tvorby na modernistickém a současném materiálu. Výstava bude zkoumat, jakým způsobem se materializují genderové role a sexuální vztahy a stereotypy v architektuře,“ uvádí kurátoři výstavy Ladislav Zikmund Lender, Dan Merta a Filip Šenk.

„Výstava ukáže na příběhu architektury 20. století, jak různé sexuality a genderové role utvářely architekturu, prostor a proces architektonické tvorby a jak naopak architektura a urbanismus ovlivňují genderové stereotypy v naší společnosti.  Kurátoři se na pestrých příkladech historické i současné architektury pokusí ukázat, jak se utvářely, otiskovaly a zpřítomňovaly v konkrétním prostoru stereotypy, projektované do role mužů a žen, lidí heterosexuálních i neheterosexuálních a jak architekti počítali s viditelností lidské tělesnosti,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaarchitektura

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera