9. srpna 2016 –– události –– Jakub Sochor

Městská část Brno-střed vypisuje architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěž o návrh parku na Moravském náměstí. Jeho současný stav odpovídá druhé polovině dvacátého století, kdy se dominantou celku stala pěticípá fontána. Zahájení rekonstrukce náměstí, jež představuje jedno z centrálních prostranství v Brně, je předběžně plánováno na počátek roku 2018.

Soutěžní návrhy by měly určit jasné vymezení pěších tras, navazujících na relaxační plochy zeleně. Vize mohou být doplněny vodními prvky, kavárnou, veřejnými toaletami, místy pro instalaci venkovních výstav či pořádání kulturních akcí. Záměrem je rovněž zřízení pěšího napojení na Mášovu ulici, a sice dle historické stopy, formou místa pro přecházení přes ulici Koliště.

V letech 1891 až 1945 dominoval předmětným plochám Německý dům, kulturní a společenské centrum brněnských Němců. Po druhé světové válce však došlo k radikálnímu přepracování náměstí – zvláště vlivem zboření výše uvedeného ohniska brněnského němectví –, v jehož druhé části (přes silnici s tramvajovými ostrůvky) byl postaven pomník rudoarmějce, dílo Bohuslava Fuchse, jenž zpracoval urbanistický plán prostoru, a Vincence Makovského, který navrhl skulpturu sovětského vojáka.

Nutno podotknout, že likvidace Německého domu, jíž iniciovaly poválečné národnostní okolnosti, způsobila citelné narušení někdejší urbanistické celistvosti – objekt totiž tvořil pohledovou dominantu směrem z náměstí Svobody a Rašínovy ulice.

Před zahájením rekonstrukce Moravského náměstí bude proveden archeologický průzkum lokality, včetně fragmentů Německého domu, přičemž v rámci rekonstrukce parku je počítáno s jeho připomínkou. Forma retrospektivy je však ponechána volně na účastnících soutěže.

Čtěte další články na téma Brnosoutěž

Foto a zdroj: BrnoNárodní památkový ústav