19. srpna 2016 –– události –– Jakub Sochor

Instituce ArtSchool – Art’s Cool ve spolupráci s International Visegrad Fund představila projekt Architektura pro děti a učitele, který má za cíl šířit všeobecné povědomí o architektuře a poukázat na její vliv, jenž působí na okolí a přírodu. Inspirací k iniciování akce byla Finská škola architektury pro děti a mládež Arkki.

Projekt sestává z dvoudenního Workshopu architektury pro učitele a Letní školy architektury pro děti, přičemž druhá jmenovaná část akce usiluje o podporu dětí ve využívání všech smyslů v prožívání architektury a akcentuje rovněž – prostřednictvím architektury – skutečnost, že lidská činnost a životní prostředí spolu úzce souvisejí.

„Rádi bychom tímto projektem navázali na již existující podobně zaměřené iniciativy v České republice a utvořili tak novou základnu těchto aktivit v Brně. Cílem není vychovávat nové architekty, cílem je zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme, a také to, že je v silách každého občana ovlivnit jeho podobu. Děti se ve školách běžně učí o výtvarném umění, o ekologii, o politice a fungování naší společnosti, což je v pořádku. O domech, městech, sídlech a jejich významu pro náš život jim však řekne jen málokterý učitel a přitom právě to nás všechny bez rozdílu obklopuje každý den,“ uvádí architektka projektu, Lucie Nippertová.

V plánu je také vydání publikace, k čemuž by mělo dojít koncem září tohoto roku. Kniha, která vznikne na základě uskutečněného workshopu, bude k dispozici v tištěné verzi v prostorách ArtSchool (na Kotlářské 5 v Brně) nebo on-line na webu projektu, a to v českém i v anglickém jazyce.

Akce bude zahájena v sobotu 13. srpna 2016 ve 14 hodin v prostorách ArtSchool a bude probíhat do pátku 19. srpna. Projekt zakončí výstava prací vytvořených během Letní školy architektury pro děti. Účast na Workshopu architektury pro učitele i Letní škole architektury pro děti je financována z International Visegrad Fund a je pro veřejnost zdarma. Partnery akce jsou Základná umelecká škola Štefana Németha – Šamorínskeho (Šamorín), KÉK-Hungarian Contemporary Architecture Centre (Budapešť) a The Villa Decius Association (Krakov).

Čtěte další články na téma školaděti

Foto a zdroj: ArtSchool