24. srpna 2016 –– události –– Jakub Sochor

Kašna Parnas, jeden z nejvýznamnějších příkladů barokní plastiky v Brně, podstupuje restaurační zásahy, které se týkají její dominanty v podobě sochy Alegorie Evropy, jež vápencový monument korunuje. Oprava skulptury, náležící mezi čtyři alegorické sochy imperiálního rázu, bude dokončena během letošního listopadu.

Kašna byla postavena v letech 1690 až 1695 podle návrhu architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Celek sestává z hvězdicovité šesticípé nádrže a celku, jehož schéma, sestavené z nahromaděných kamenných článků, evokuje jeskyni. V její hmotě jsou zasazeny skulpturální alegorie mocností, mezi nimiž figurují Řecko, Babylónie, Persie a Svatá říše římská národa německého.

Během restaurace bude socha zbavena nečistot, načež projde konsolidací pomocí organokřemičitanu. Proces završí nanesení ochranné vrstvy z vápenné mikromalty, jež imituje strukturu povrchu a barevnost originální skulptury a která zabrání úbytku materiálu.

Podle odborných poznatků, které byly publikovány v knize Kamenná tvář Brna (Moravské zemské muzeum, 1993), tvoří kamenné články kašny Parnas různé druhy krinoidového vápence, jenž byl nalámán na brněnské Stránské skále. Kniha dále uvádí, že zhotovitelem kašny byl A. T. Kracker, který se rovněž podílel – společně s A. Rigou a neznámými italskými sochaři – na sochařské výzdobě monumentu.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBrno

Foto: Národní památkový ústav, Moravská galerie v BrněMuzeum města Brna
Zdroj: Brno