25. července 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V karlovarské galerii  Sun Gallery můžete navštívit výstavu Organika, kde designérka a sklářská výtvarnice Jitka Kamencová Skuhravá představuje svou volnou tvorbu. Až do konce září můžete zhlédnout její skleněné objekty jako například mísy, talíře či vázy, které byly všechny vyrobeny foukáním z volné ruky, tedy bez použití formy.

„Díla představená na výstavě v Sun Gallery byla vytvořena převážně na sklářské huti takzvaně ‚z volné ruky‘, tedy bez pomoci formy. Umělkyně nechává na horké sklo působit zemskou gravitaci, povrchové napětí, nebo využívá odstředivé síly při pohybu skla na sklářské píšťale. Tento pracovní postup tak dává dílům velmi přirozenou organickou formu,“ uvádí kurátor výstavy Jaroslav Polanecký.

„Broušené a ryté struktury citlivě prorůstají daný tvar, přičemž respektují jeho celistvost. Vystavené objekty udivují kultivovanou elegancí díky harmonii jemných barev vrstveného skla a nenásilného tvarosloví. Autorka sama o této poloze své tvorby hovoří jako o radostné relaxaci, což jistě pocítí i návštěvníci výstavy,“ dodává.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: Jitka Kamencová Skuhravá