10. září 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM, sídlící v budově UMPRUM, byla zahájena výstava Akademické platformy výpočetního navrhování, která je součástí aktuálně probíhajícího třetího Bienále experimentální architektury. Ve zdarma přístupné expozici najdete až do 7. října výsledky výzkumu předních evropských i českých institucí zaměřených na experimentální výzkum v architektuře.

„Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Výpočetní navrhování umožňuje vytvoření záznamů proměnlivých geometrií, kooperaci s jinými disciplínami a přímé napojení na proces fabrikace. Soustředění procesu od návrhu po realizaci do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy lepší, inovativnější a kreativnější architektonické řešení,“ říká k výhodám experimentální architektury profesor Imrich Vaško, vedoucí Ateliéru architektury III na UMPRUM.

„Výstava prezentuje potenciál výzkumu v oboru výpočetního architektonického navrhování prostřednictvím modelů, prototypů a videoprojekcí. V tomto kontextu jsou prezentované i práce vybraných středoevropských akademických platforem zaměřených na výpočetní navrhování v architektuře (ateliér AIII UMPRUM, MOLAB),“ uvádí k výstavě Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: UMPRUM