29. září 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V Galerii Architektury Brno byla zahájena výstav Veřejný prostor CZ s všeříkajícím podtitulem Krajina města. Až do 27. října si ze budete moci prohlédnout nejlepší realizace veřejného prostoru v České republice za posledních 20 let. Objevuje se zde například proměna Dolních Vítkovice či revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně.

„Téma městského veřejného prostoru, jeho ohrožení a možné obnovy patří dnes ke klíčovým tématům urbanistických diskuzí i městských politik v mnoha zemích. Řada zajímavých pokusů, jak vrátit městský prostor mezi důležité kategorie plánování města, jak najít v dnešní době jeho přiměřenou formu i náplň, jak architektonickými prostředky posílit jeho sociální roli a estetickou atraktivitu, to vše svědčí o tom, že debata o veřejném prostoru je dnes ve světové architektuře velmi živá. Pravidelná mezinárodní soutěž European Prize for Urban Public Space s následnou přehlídkou vítězných realizací ukazuje, že metropole jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň, ale i řada menších evropských měst se věnuje péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost,“ říká kurátor výstavy prof. Petr Kratochvíl.

„Výběr realizací nebyl jednoduchý. Zpočátku jsme chtěli zdokumentovat co největší množství projektů, avšak během přípravy materiálů jsme byli sami zaskočeni množstvím kvalitních realizací v českém a moravském prostředí. Konečný výběr tedy není pouze průřezem nejznámějších kvalitních veřejných prostor, ale také ukázkou méně známých veřejných prostor a aktivit, jež si svou kvalitou a významem zasluhují naši pozornost,“ doplňuje k výstavě ředitel galerie Gabriel Kurtis.

Čtěte další články na téma výstavaBrno

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno