18. prosince 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Jen do 13. ledna je možné v Galerii Českých center v Praze navštívit výstavu tvorby výjimečné osobnosti české scénografie Ivy Němcové, která předčasně zesnula před dvěma lety. Na výstavě je možné si prohlédnout nejen její často nedokončené dílo, ale také nahlédnout do jejího tvůrčího procesu.

„Hlavním komponentem výstavy jsou makety scén, doplněné videoinstalacemi a audiomateriálem, přibližujícím okolnosti a kontext jednotlivých prací. U příležitosti výstavy také vychází výpravná česko-anglická publikace prezentující všestranný talent Ivy Němcové. Mapuje především její výtvarnou tvorbu pro divadlo, nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se výtvarnice podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles,“ uvádí pořádající Česká centra.

„Scénická a kostýmní výtvarnice, designérka a konceptuální umělkyně Iva Němcová se narodila 3. března 1980 v Novém Městě na Moravě, zemřela 5. června 2015 v Praze. Studovala obor aranžérství na Střední škole obchodní a služeb SČMSD ve Žďáru nad Sázavou a v letech 2004–2011 scénografii na DAMU v Praze u profesora Jana Duška. V rámci studia byla na roční stáži v Londýně, kde navštěvovala kurzy scénografie a performance na Central Saint Martins (University of the Arts London). Scénu a kostýmy navrhovala pro řadu inscenací u nás i v zahraničí,“ dodávají k její biografii.

Čtěte další články na téma výstavascénografie

Foto: Patrik Borecký
Zdroj: Česká centraIva Němcová