18. února 2018 –– události –– Jakub Sochor

Až do konce letošního dubna je možné navštívit výstavu Klára Becková – Loosová, svědkyně jedné epochy, která je k nahlédnutí v galerii brněnské vily Stiassni. Akce představuje dosud neznámé rodinné fotografie manželů Loosových či například zákulisí vzniku některých staveb slovutného architekta, od jehož úmrtí letos v srpnu uplyne 85 let.

Výstava, jejímž autorem je spisovatel a novinář David Růžička, měla premiéru loni v Plzni, rodišti Kláry Beckové – Loosové. S expozičními panely, jež sestávají ze vzácných fotografických impresí a doprovodných textů, se mohli setkat návštěvníci západočeské metropole v prostorách Staré synagogy, jedné z kromobyčejně cenných plzeňských památek.

Nyní se výstava přesunula do Brna, rodiště Adolfa Loose, konkrétně do galerie vily Stiassni. I zde spoluutváří prostředí, které vzešlo z židovského kulturního rámce, neboť vila Stiassni představuje exemplář takzvané brněnské židovské moderny, je totiž stavbou, jejíž veškeré tvůrčí články – architekt, stavebník i stavitel – jsou židovského původu.

Stopy architekta Loose v Brně jsou poněkud skromné, avšak zaměříme-li se na širší kontext Brněnska, pak kromě brněnských realizací (které tvoří stavební úpravy řadové vily na Jiráskově ulici a především interiéry Zámečku v areálu brněnského výstaviště) nutno vyzdvihnout vilu cukrovarníka Bauera v Hrušovanech u Brna. Adolfu Loosovi jsou rovněž připisovány úpravy stavebníkova cukrovaru, jenž se nachází poblíž hrušovanského vlakového nádraží.

Výstava je přístupná do konce letošního dubna, vždy od pátku do neděle mezi 10 a 16 hodinou. V souvislosti s výstavou je možné navštívit rovněž zahradu vily Stiassni o celkové rozloze 32 174 metrů čtverečních, skýtající repliku prvorepublikového bazénu, tenisový kurt či bohaté spektrum flóry.

Čtěte další články na téma Adolf Loosvýstava

Foto: Vila Stiassni