28. května 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera probíhá až do 22. června výstava s trochu tajuplným názvem 5866, která představuje shrnutí dosavadní tvorby bratrské dvojice architekta Petra Stolína a výtvarníka Jana Stolína. Setkat se tak můžete se známým Zen Houses i instalace z potrubí.

„Galerie Jaroslava Fragnera za dobu své existence hostila množství významných postav české i světové architektury. Paměť místa je spletitá a bohatá. Hlavní výstavní sál proměňoval svou atmosféru podle podoby vystavovaných děl: od muzeálních expozic zavěšených archiválií přes hravé provokativní instalace až po virtuální realitu. Napínal se podle nutnosti při prezentování idejí předních architektů i teoretiků,“ uvádí kurátor výstavy Filip Šenk jako předmluvu k výstavě pánů, jejichž roky narození tvoří její název.

„Výstava Petra a Jana Stolínů je zaměřena na rozšíření zkušenosti galerie jako svébytné architektury. Proto se soustředí na samotný zážitek prostoru galerie: mění se vstup, pohyb a smysl. Prostor galerie tu není efemérním světem architektonických idejí, naopak výstava směřuje k jeho konstantám: architektura je jak prostor obemknutý stěnami a jejich otvory, tak tím co ji činí snáze obyvatelnou jako vzduchotechnika. Pěstovaná bohatá paměť architektonických idejí je opuštěna ve prospěch neobvyklé zkušenosti obvyklého prostoru. Výstava je pomlkou v prostoru galerie: neodkazuje k něčemu, co existuje jinde. Proměňuje to, co existuje právě zde,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: GJF