19. října 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera byla ve čtvrtek otevřena výstava Jak jsme chtěli bydlet s podtitulem Bytová politika v Československu 1918–1938. Expozice nabízí pohled do období budování Československého státu prostřednictvím architektury a bytové výstavby. Do 18. listopadu se můžete setkat s deseti tématy od kolektivních domů před státní politiku až po experimentální výstavbu.

„Domácí architektonická scéna se ve 20. a zejména 30. letech na tématu bydlení do značné míry profilovala a Československá republika dosáhla v oblasti bydlení významných úspěchů. Současně však nelze nevidět – a vnímali to tak mnozí současníci –, že bytová politika mladého státu tváří v tvář řadě politických a hospodářských zvratů, které doba přinášela, v mnohém selhávala. Působila často chaoticky a neorganizovaně, někdy nestačila včas reagovat na dramaticky se měnící situaci,“ uvádí zástupci galerie k výstavě.

„Nepodařilo se rovněž nalézt všeobecně uspokojivé odpovědi na některé klíčové otázky související s kvalitou a dostupností bydlení, jako je například diferenciace podpory bydlení různých sociálních vrstev, zefektivnění výstavby cestou vyšší koordinace a standardizace stavebnictví, nastartování k tomu potřebného systematického výzkumu v oblasti bydlení či větší sladění úrovně bydlení v různých částech republiky. Přestože dnes na tyto nedostatky hledíme ve světle následujícího vývoje mnohem shovívavěji než tehdejší společnost, je dobré si je připomínat. V některých případech se totiž jedná o témata, s jejichž řešením se potýká i současná bytová politika,“ dodávají.

Čtěte další články na téma bydlenívýstava

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera