31. října 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Po čtyřech letech vyhlásila společnost Třinecké železárny druhý ročník designérské soutěže Werk Design. Čeští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol mohou spolu s mladými tvůrci do 30 let posílat do 15. ledna 2019 své návrhy na umělecké objekty, spotřební produkty či doplňky navržené z ocelových výrobků železáren.

U příležitosti svého 180. výročí vyhlásily Třinecké železárny druhé pokračování soutěže Werk Design, jehož prvního ročníku se účastnila téměř stovka mladých designérů. Porota tehdy z 92 výrobků vybrala jako vítězný produkt nápaditou stoličku. I letos mají designéři za úkol navrhnout koncept produktu z produkce Třineckých železáren a ukázat nový směr tradiční produkce železáren.

K navrhování mohou designéři využít bezpočet typů drátu, lan, pružin, druhů řetězů, typů drátěných výrobků, druhů šroubů, matic, různé druhy hřebíků, kolejnice, bezešvé trubky, ocelové tyče různých tvarů průřezu či taženou a loupanou ocel.

„Soutěží chceme dát prostor inovativním námětům k užití industriálního materiálu ve zcela nových a nečekaných kontextech a povýšit jej na součást objektů vysoké estetické úrovně,“ uvádí organizátoři soutěže, kteří vítězi nabízí hodnotnou odměnu 50 000 českých korun, druhému umístěnému 30 000 korun a třetímu pak 20 000 korun.

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2019. Do této doby musí přes stránky soutěže designér odeslat svůj návrh včetně obhajoby a prezentačního posteru. Všechny zaslané návrhy budou hodnoceny odbornou porotou, kterou letos zastupují architekt Jan Šépka, designér Martin Žampach a zástupci vyhlašovatele soutěže Irena Moderová, Radomíra Pekárková a Jan Czudek.

Foto a zdroj: Werk Design