8. ledna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo ze soukromého majetku do své sbírky unikátní soubor hraček a loutek pro domácí divadlo od slavného českého designéra a grafika Ladislava Sutnara. Téměř sto let staré exponáty jsou u této příležitosti vystaveny do 30. března v Malém výstavním sálu na výstavě Loutky a hračky. Vstup je zdarma.

„Návrhy a realizace hraček a loutek patřily k aktivitám Ladislava Sutnara v období dvacátých a třicátých let 20. století. Dřevěné hračky navrhoval především v rámci svého pedagogického působení ve Státním ústavu školském v Praze. Motivy zvířat z exotických zemí a hra s dalšími pohybovými možnostmi hračky za použití pružinek mohly v záplavě realistických hraček vyniknout ve střízlivé monochromní barevnosti a jednoduché stylizaci tvaru,“ uvádí zástupci muzea, kteří se radují z přírůstků do sbídky pocházejících z let 1923 až 1925.

„Moderní svět a rychlé tempo soudobého městského života se odrazily v Sutnarově souboru dopravních prostředků – autech, nákladních autech, vlacích nebo tramvajích. Ze stavebnicových systémů, jejichž základními stavebními prvky byly kostky s barevným rastrem a jednoduchými motivy, vznikaly struktury budov a továren. Sutnarův zájem o loutkové divadlo a loutky podnítily dobové proměny loutkářských tradic. Takzvané období loutkářské renesance (od konce 19. století do závěru první světové války) přineslo snahy o legitimizaci loutkového divadla a loutek jako plnoprávného druhu umění,“ dodávají.

Čtěte další články na téma hračkyvýstava

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze