20. ledna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM byla v pátek zahájena výstava A1.zip, která shrnuje tvoru, experimenty i historii působení na škole absolventů místního Ateliéru architektury I. na pražské UMPRUM. Setkat se můžeme s rozmanitými projekty od moderně pojatého skleníku přes svatební stan až po celé rodinné domy. Výstava je zdarma přístupná až do 2. března.

„Všechny absolventy A1 jsme oslovili s žádostí o spolupráci a pokusili jsme se shromáždit co největší množství relevantních dat. Materiály a informace, které se nám podařilo získat, jsou neúplné a ne vždy zcela ověřené, nicméně mozaika, kterou vytváří, je – jak doufáme – alespoň částečně vypovídající,“ říkají autoři výstavy Alžběta Brůhová a Jakub Herza.

„A1.zip v Galerii UM představí kolekci modelů a vizualizací školních prací bývalých studentů A1. Návštěvníci se budou moci sami přesvědčit, nakolik studium ovlivnilo další profesní vývoj jednotlivých architektů a zda se dá vypozorovat nějaké specifické pojítko v tvorbě absolventů tohoto ateliéru,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaUMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM