19. dubna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Česká komora architektů vyhlásila čtvrtý ročník soutěže Česká cena za architekturu 2019, do které se přihlásil rekordní počet 186 realizací. Najdeme mezi nimi nejlepší české stavby jako například rozhledny, sportoviště, bytové domy, urbanistické projekty, rodinné domy i veřejné stavby.

Do soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky mezi lety 2014 až 2018. Téměř dvě třetiny realizací (118) byly dokončeny v loňském roce. Novostavby podobně jako v předchozím ročníku převládají nad rekonstrukcemi a činí rovněž přibližně dvě třetiny z přihlášených projektů (123). I letos se potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice zůstává bydlení, i když počet přihlášených staveb určených pro bydlení oproti loňsku mírně poklesl.

Za téměř tři čtvrtě projektů (136) stojí soukromí investoři. U veřejných zakázek (50) je pak tradičně výraznější podíl rekonstrukcí, tvoří dvě pětiny (20). Sedm staveb přihlášených do letošního ročníku přehlídky vzešlo z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí, Sportovní halu v Kuřimi, Rekonstrukci hospody se sálem v Máslovicích, Architektonické ztvárnění interiérů Ústavního soudu České republiky, Podzámecký park – Tyršovy sady Pardubice, Lávka přes řeku Lubinu v Příboře a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně města Stříbro.

Mezi soutěžícími realizacemi jsou i nové, ale veřejností velmi opěvované stavby jako rozhledna Doubravka od Martina Rajniše, školka Hvězda od Petra Tučka, sportovní hala Kuřim od architektů Cuboid, mateřská škola Nová Ruda od Petra Stolína nebo rodinný dům v Litvínovicích od Ateliéru 111. Ze všech přihlášených budou 13. června vybráni finalisté, ze kterých budou 14. listopadu vyhlášeni vítězové.

Čtěte další články na téma architektura

Foto a zdroj: Česká cena za architekturu