25. června 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Z původně plánované půlroční akce se výstava Dělat les v Národním zemědělském muzeum na Letné prodloužila na dva roky do letošního podzimu. Díky spojení architektury a fotografie se na ní netradičním způsobem představuje české lesní hospodářství i všechny důležité činnosti. Výstava ozdobená masivními lavičkami z dřevěných kmenů se soustředí i na kůrovce.

„Výstava představuje cyklus činností, které zajišťují ekonomickou i ekologickou prosperitu lesa. Sedm objektů vypráví skrze obrazy o pěstební činnosti, těžbě, zpracování dřeva, péči o les. Rytmus je vyrovnaný, odráží modelový stav. Lesní hospodářství je chápáno ve smyslu zodpovědnosti za les,“ uvádí kurátorka výstavy Vendula Tůmová.

Obrazový materiál k výstavě Dělat les vznikl z podnětu společnosti Kloboucká lesní. Zadání bylo zaznamenat příběh lesa, konkrétního, hospodářského. Forma sdělení zůstala volná. Fotografický koncept studia BoysPlayNice byl postaven na citacích z dějin umění a fotografie. Radost z propojení průmyslu a umění nás vedla jednoznačně k tomu, že výstava má být prezentována mimo galerijní sféru, abychom tak pokračovali v mezioborovém přesahu. Přáli jsme si, aby uměleckáfotografie byla nositelem sdělení v oboru, kde je podobný vizuál přinejmenším netradiční. Návrh pro výstavu přijalo NZM. Prostorové řešení navrhli Mjölk architekti. S jejich pomocí se vytvořila expozice, která odráží kulturní charakter lesů,“ dodává.

Výstava je rozdělena na sedm částí. Laboratoř vypráví formou zkoumání o obhospodařování lesa člověkem a ukazuje i napadené stromy kůrovcem. Škola ukazuje sázení malých stromků. Temná komora přibližuje stroje pomocí nočních fotografií. Galerie se zaměřuje na téma těžby. Showroom ukazuje přerod stromu v materiál dřeva. Kabinet kuriozit ukazuje například stromky natřené proti okusování. Kostel nabízí 14 zastavení jako na křížové cestě.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Dělat les