22. července 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch byla zahájena výstava Krátká návštěva, na které vystavuje český sochař a řezbář Petr Kavan své sochy vyrobené převážně z černé žuly. Až do 6. září je možné zhlédnout řadu jeho rozměrných plastik a soch sahajících o minimalistických tvarů až po popisnější objekty.

„Abstraktnější a čistější tvary diváka pohlcují do světa, který je neustále v pohybu, neustále uniká vědomé interpretaci a podobně jako moudra zenových mistrů je možné je vycítit, uchopit jen intuitivně. Hlavním motivem Kavanových děl je setkávání s vlastní tělesností a s tím spojeným vědomím konce – pocit umocněný skutečností, že umělec stoicky tesá do kamene či vyřezává do dřeva,“ uvádí kurátor výstavy Tomáš Hendrych.

„Kavanovy sochy podobný prostor k setkání s vlastní nicotou poskytují. Poukazují na fakt, že život je jen krátká návštěva, propůjčený čas, co jednou všichni musíme vrátit. Vyrovnanost s tímto uvědoměním, jakási odevzdanost osudu, je jedním z těžišť Kavanových soch. Tematika zacyklení, kruhů připomínajících budhistický symbol dharmy. Kavan do svého díla přináší existenciální nádech, konfrontaci s vlastní smrtelností a jistou úlevu, pramenící z daného uvědomění. Jeho díla mohou být chápána jako cesta k Pradžňá, tedy buddhistické moudrosti a porozumění struktuře reality, intuitivní chápání Čtyř vznešených pravd,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Ondřej Polák, Martin Polák a Jaroslav Prokop
Zdroj: Galerie Kuzebauch