12. června 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Na začátku června byla v pražské Galerii Jaroslava Fragnera zahájena výstava Architektura reciprocity, na které pražský ateliér MCA představuje svou retrospektivu. Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán prezentují například Bastion u Božích Muk v Praze, Památník Jana Palacha ve Všetatech, Komenského náměstí na Žižkově a další projekty.

„Výstava nás vybízí neptat se pouze jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Sleduje skutečnost primárně přes vztahy, namísto soustředění se na objekty a poukazuje tak na význam vztahů obecně. Vychází z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech, jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody,” uvádí Klára Pučerová z Galerie Jaroslava Fragnera.

„Jednotlivé typy vztahů reciprocity – respektu, sounáležitosti, komunikace, inspirace, empatie, zodpovědnosti, radosti, paměti, lásky, úspornosti, velkorysosti, pravdy, podpory, otevřenosti, poetičnosti, propojení, vyváženosti a vzdělávání – jsou představeny skrze příklady v životě lidí i společnosti, v různých vědeckých či uměleckých oborech a nakonec také v architektuře samotné. Tyto asociace připomínají, že náš svět je nedílně propojený, že chování člověka určují podobné principy, které existují v přírodě a také že uvažování jakéhokoliv specializovaného oboru lidské činnosti se dnes musí odkazovat jednak k vědomí o celku a jednak k maximálnímu propojení s dalšími disciplínami, v zájmu celku i obohacení sebe sama,” dodává s tím, že výstava potrvá do 25. července.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera