6. srpna 2020 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera byla na konci července zahájena výstava Estetika udržitelné architektury, která představuje na 60 úspěšných projektů z České republiky i zahraničí. Udržitelné bytové domy, kanceláře, rodinné domy, celé obytné čtvrti či veřejné prostory ukazují možný vztah člověka k životnímu prostředí a vzájemnou integraci.

„Město bez perspektivní ekonomické základny a bez vnitřní sociální soudržnosti stěží může být trvale udržitelné. Například Freiburská charta udržitelného urbanismu definuje 12 pravidel, mezi nimiž jsou jak zásady prostorového uspořádání (s důrazem na „město krátkých vzdáleností“ a primát veřejné dopravy), tak zásady demokratické veřejné správy, participace, rozvoje místní ekonomiky, vzdělávání, kvality veřejných prostorů apod. Podobné principy můžeme najít v základech urbanistických koncepcí nových vzorových čtvrtí Vídně (Seestad Aspern), Hamburku (výstavba v rámci IBA Hamburg) a dalších evropských měst,” říká jeden z kurátorů výstavy Petr Kratochvíl.

Putovní výstava, která se po 20. září, kdy v Praze končí, přesune na říjen do Bratislavy, nabízí i několik českých  realizací jako například Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání od Petra Hájka nebo novou budovu centrály ČSOB v Radlicích od Marka a Štěpána Chalupových. Mezi zahraničními je zde představena například Kulturní čtvrť Helsingor od BIG a AART Architects nebo vídeňské Jezerního město Aspern od AllesWirdGut a Querkraft.

Čtěte další články na téma architekturavýstava

Foto: Jiří Havran, Filip Šlapal, Ossip van Duivenbode, C. Fürthner a Santiago Mora
Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera