4. prosince 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Po čase se opět v České republice otevřely výstavy v muzeích a galeriích. Týká se to i pražské Galerie UM, která do 6. února nabízí výstavu Síla i budoucnost jest národu národnost. Expozice nabídne řadu zajímavých reprodukcí, plánů, fotografií i objektů, jenž jsou výsledkem bádání o promítání nacionalismu do české architektury.

„Vystavená díla zejména ukazují, jak architektura formovala národní kulturní identitu, jak naopak demonstrovala loajalitu k dynastii nebo jak přispívala k politické a sociální diferenciaci společnosti,“ říká autor výstavy prof. Jindřich Vybíral, jehož výstavní projekt zkoumá úlohu architektury v procesu integrace moderního českého národa, ale představuje i širší spektrum politických zájmů, jimž česká architektura měla v 19. století sloužit.

„Výstava sama bude koncipovaná jako ateliér – studio s pracovními deskami, na kterých si návštěvníci mohou prohlížet reprodukce původních historických plánů budov a fotografií. Do kontrastu s těmito materiály bude postaven soubor fotografií současného fotografa Tomáš Zumra. Mimo tyto materiály expozice nabídne i originální kresby zapůjčené Národní galerií Praha a sádrové odlitky stavebních prvků Národního divadla a Národního muzea, zapůjčené z Národního technického muzea. Za raritu této výstavy lze označit ohořelou část lustru, která se zachovala po požáru Národního divadla,“ doplňuje UMPRUM, pod které Galerie UM spadá.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Tomáš Zumr
Zdroj: UMPRUM