10. prosince 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 by slavný architekt českého původu Adolf Loos oslavil 150. narozeniny. U této příležitosti byl rok 2020 označen jako Rok Adolfa Loose. V pražském Národním technickém muzeu byla otevřena velká retrospektivní výstava Adolf Loos světoobčan, která připomíná stěžejní Loosova díla s důrazem na české stopy. Nejslavnější je jeho Mullerova vila.

„Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Tento kontext ztělesňuje prostorový diagram Loosova života, díky němuž návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty. Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností,“ uvádí zástupci Národního technického muzea.

„Důležitým prvkem výstavy je obdélníkový diagram Loosova života se schématickou zlatou linkou jeho životní dráhy, umístěný uprostřed podlahy výstavního sálu, kde v průsečících mříže časových a prostorových souřadnic jsou připomenuty nejdůležitější Loosovy projekty v českých zemích i ve světě, nejzřetelněji prostřednictvím souboru nových architektonických modelů postavených budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě,“ doplňuje Muzeum hl. města Prahy, které výstavu s NTM připravilo.

Součástí výstavy je krom fotografií i řada modelů a to především světoznámé Müllerovy vily v Praze, Brummelova domu v Plzni, úřednických řadových domů v Náchodě, neuskutečněného návrhu Jordanova nájemního domu v Brně a tří staveb cukrovarnického areálu v Hrušovanech u Brna, ředitelské vily se zahradou a ubytovacího hostince v blízkosti nádraží. V expozici dále najdeme několik kusů nábytku z Loosvých interiérů, kterých se nejvíce dochovalo v Plzni.

Čtěte další články na téma výročíAdolf Loos

Foto: Jiří Polák
Zdroj:
Národní technické muzeumMuzeum hl. města Prahy