7. března 2008 –– události –– Ondřej Krynek

V respiriu pátého patra Národní galerie v Praze byla zahájena výstava Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia, která na fotografiích mapuje hlavní město Brazílie, jejímž hlavním architektem je čerstvě stoletý architekt Niemeyer.

Na výstavě určené prvotně pro Slovinskou národní galerii v Lublani se představuje bohatá série fotografií, které Damjan Prelovšek, známý především jako znalec díla Josefa Plečnik, nafotografoval v Brasílii, hlavním městě jihoamerické Brazílie.

Modelem se mu stala i v dnešní době moderní minimalistická železobetonová architektura, kterou architekt Oscar Niemeyer začal jako poezii navrhovat pro nové hlavní město Brazílie, které stavěl od roku 1958 na půdorysu letadla dle návrhu Lucia Costy.

Jeho vytříbený cit pro architekturu ve fotografiích tak můžeme obdivovat na velkých stavbách Brasílie jako Parlament, Knihovna, Katedrála Ministerstvo zahraničních věcí, Prezidentský palác, Vzpomínkový prostor na Lucia Costu a mnoho dalších.

Retrospektivní výstavou k největšímu souboru jeho staveb ale čerstvě stoletý Ocsar Niemeyer svoji činnost architekta nekončí. Jakoby ke svému obdivuhodnému výročí tento rok otevřel novu stavbu Teatro Popular v Niteroi a tento obdivovatel Le Corbusiera i nadále pracuje na dalších projektech.

Výstava od skic a fotografických celků až do detailů přibližuje na efektních hadovitých geometrickcýh panelech pozoruhodné dílo jednoho z největších architektů minimalistické architektury vůbec. Provádí návštěvníka vylidněným městem a ukazuje nejpozoruhodnější místa, které díky citlivému fotografickému zpracování a průvodním popiskům dostávají jiný rozměr.

K výstavě, která potrvá v prodlouženém termínu do 4. června 2008 se budou 26. dubna a 7. května pořádat v Národní galerii v Praze vždy od 15 hodin komentované prohlídky.

Foto: Ondřej Lazar Krynek (12x) a Národní Galerie v Praze (4x)