27. dubna 2022 –– umění –– Ondřej Krynek

Ve středu byla v pražské Galerii Rudolfinum zahájena velká výstava Void, na které výtvarník Jiří Příhoda představuje řadu nových děl, jimiž zkoumá prostor, objem i hmotu. Jeho abstraktní instalace zcela zaplnily prostory galerie a návštěvníky přivedou do jiných světů plných inspirace

„Smyslem práce není užitečnost vytvořeného prostředí, tvaru, objektu v praktickém provozu. Jiří Příhoda se prostředky z oblasti architektury suverénně pohybuje v abstraktních prostorových studiích pochopitelných ponejvíce z úhlu výtvarného řešení hmot. Tématem je především prezentace práce s tvarem, kreativity a vynalézavosti v hledání pocitově vyváženého a zároveň inspirativně provokujícího řešení prostorových a hmotových průniků, stejně jako střetů reálného s pouze myšleným. To vše obvykle zcela bez úvah o praktickém využití, které ovšem nemusí být vyloučeno. Jinými slovy tématem je i inspirace k nestandardnímu, mnohdy až vysloveně prakticky neuchopitelnému upozorňování na jiné než utilitární světy, k nimž obvyklé architektonické myšlení z podstaty věci směřuje,“ uvádí kurátor výstavy Petr Nedoma.

„Příhodovo vysoce konceptuální myšlení v poloze abstraktní konstrukce hmoty nemá ve své podstatě daleko od meditačních poloh architektonického budování vnitřního a vnějšího prostoru, jehož tvar je určován více jak jindy především přetavením mnoha tradičních, hluboce promyšlených a prověřených postupů historické architektury směrem až ke klasické vyváženosti s odkazy na antické kánony. Významným a inspirujícím protihráčem je autorovi velmi náročná a komplikovaná architektura novorenesanční budovy Rudolfina, jejíž kvality vždy nejlépe vyniknou v konfrontaci se silnými výtvarnými koncepty současnosti,“ dodává s tím, že vstup na výstavu je zdarma.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Jiří Příhoda vystavuje na Trojském zámku obří sochy

Jiří Příhoda vystavuje na Trojském zámku obří sochy

Čtěte další články na téma výstavainstalace

Foto: Jiří Příhoda
Zdroj: Galerie Rudolfinum