19. prosince 2009 –– umění –– Zdeněk Robin Scholze

Victoria & Albert Museum ve spolupráci s Onedotzero nabízejí vytříbenou podívanou na digitální orgie pixelů, souhru algoritmů a rytmu diváků u komplexně pojatých expozic. Co se zrodilo z přírodních neuronů umělců a vystavuje se na obdiv na anorganických plazmách, diodách a krystalech, máte možnost do dubna odhalovat na výstavě Decode v Londýně.

Výstava s názvem Decode: Digital Design Sensations míří cíleně na pocitové vnímání a jako prostředek vyjádření využívá digitální design. Onedotzero je společností prosazující inovace v současném pohybovém a interaktivním umění a proto i Decode nabízí mnoho děl, která primárně pracují s interaktivitou nebo pohybem. Výstava sestává ze tří tematicky odlišně pojatých bloků.

První, Code, reprezentuje ty části, jež používá počítačový kód, aby zplodil zcela nové umělecké dílo. Code tak dovoluje nahlédnout pod pokličku tvorby nekonečně plynulých a měnících se animací. Tato sekce nabízí například díla losangeleského studia C.E.B. Reas, držitele mnoha ocenění v oblasti designu a informačních technologií, které vystavuje imaginativní pohyblivé ztvárnění počítačových procesů. Za povšimnutí dále stojí Solar instalace od Roberta Hodgina; své dovednosti v prostředí Flash a programování zúročil v úchvatné podívané fantazijních tvarů vesmírných procesů zrodu hvězd a planet.

Druhý blok, Interactivity, rozmanitě pobízí všechny přihlížející k aktivní účasti na vytváření děl. Vzájemný vztah mezi návštěvníkem a digitálním kusem umělecké tvorby zajišťují senzory a kamery pro mapování pohybu a detekce přítomnosti. Díky japonskému studiu WOW máte tak možnost podílet se na zrodu ohňostroje Light Rain, rozpohybovat digitální jezírko plné života Oasis jihokorejské skupiny Everyware nebo si pohrát s fyzikálními zákony větru a rozfoukat pampelišku Dandelion od studia Sennep.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mgNhDkHb5Vk[/youtube]

Video: Upoutávka na výstavu Decode: Digital Design Sensation

Poslední blok se jmenuje Network a staví na myšlence, že my všichni jsme propojeni mnoha sítěmi – mobilním spojením počínaje a internetem konče. Umělci tak dávají našim životům podobu časové stuhy vyjádřené odeslanými zprávami, příspěvky na blozích a sociálních sítí. Všemi těmito skutky nevědomky překračujeme mnoho vytyčených hranic a naše maličkost tak může být přítomna v jednom okamžiku na několika místech světa současně. Aaron Koblin vám například ve Flight Patterns představí digitální propojenost Ameriky se zbytkem světa nebo se můžete ponořit do Orwellovského světa románu 1984 a v instalaci Listening Post od Marka Hansena a Bena Rubina monitorovat cizí lidskou poštu.

Čtěte samostatný článek Jason Bruges vystavuje v Londýně digitální zrcadla

Foto a zdroj: Victoria & Albert Museum, OnedotzeroDecode