1. dubna 2024 –– umění –– Ondřej Krynek

V dálném Hongkongu se rozhodli zpříjemnit Velikonoce svým obyvatelům zajímavým způsobem. Oslovili výtvarné studio TeamLab, které pro ni připravilo instalaci Continuous, která byla umístěna do místního Tamar parku. Do června je po setmění možné navštívit osvětlený park a projít se mezi stovkou různě velkých svítících vajec. Mají gigantické rozměry.

„Rezonující ovoidy stojí i nadále tam, kde jsou. Ovoidy zůstávají stát, i když je převrátí vlny, rozfouká vítr nebo do nich strčí lidé. Když je ovoid převrácen, sám se zvedne a jasně září, když vydává tón. Světlo a tón se dále šíří k dalším ovoidům a stromům v okolí. Pokud světelná vlna přichází z dálky, znamená to, že jsou tam přítomni lidé, vlny nebo vítr. Lidé získávají zvýšený pocit uvědomění si existence dalších lidí ve stejném prostoru a prostředí. Když je ticho a nefouká vítr a lidé v okolí neinteragují s ovoidy, jejich světla začnou pomalu blikat,“ uvádí k instalaci designéři ze studia TeamLab.

„Světlo stromů v tomto díle reaguje na nepřetržité světlo z uměleckého díla Rezonující život, které pokračuje, a vytváří tón a mění barvu. Toto světlo a tón se pak nepřetržitě šíří jeden po druhém do okolních stromů. Pokud světelná vlna přichází z dálky, znamená to přítomnost lidí, vln nebo větru v nich. Lidé získávají zvýšený pocit uvědomění si existence dalších lidí ve stejném prostoru a prostředí,“ dodávají k osvětlení stromů, kterou je druhou částí instalace.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Tokijské muzeum má výstavu z 2300 živých květin

Tokijské muzeum má výstavu z 2300 živých květin

Čtěte další články na téma instalaceTeamLab

Foto a zdroj: TeamLab