30. března 2013 –– umění –– Pavel Dvořák

Bruselské Královské muzeum výtvarného umění otevřelo novou výstavu s názvem Vasilij Kandinskij a Rusko. Výstava je uspořádána ku příležitosti stého výročí první výstavy děl Kandinského roku 1913 v Bruselu. Prezentuje přes 150 děl, které malíř vytvořil mezi lety 1901 až 1921. Doplněno díly jeho kolegů a dobovými reáliemi se vztahem k jeho dílu.

Kandinského chápeme, jako jednoho z hlavních objevitelů a řekněme strůjců abstrakce a abstraktní malby jako takové. Právě toto období počátků a přerodu konkrétní malby v abstraktní se tato výstava, s originálním názvem Kandinsky & Russia, zabývá a dokládá tento přerod s maximální přesností a přehledností. Koncept výstavy si bere za cíl tento přerod divákovi objasnit a zprůhlednit.

Malířovo dílo Obraz s kruhem z roku 1911 chápeme jako první zcela abstraktní malbu na světě a právem je právě tato malba ústředním bodem výstavy. Kandinskému se ovšem ze začátku příliš nelíbila a až později zpětně měla vliv na tvorbu jeho a tvorbu jeho vrstevníků jako Mikhail Larionov, Natalia Gontcharova nebo Kazimir Malévitch, jejichž díla jsou na výstavě také předvedena.

Kandinský vystudoval právo a ekonomii v Moskvě, kde se také stal pedagogem. Malbě a výtvarnému umění se začal věnovat naplno až později, když roku 1896 začal studovat malbu v Mnichově. I přes to, že poté v Rusku strávil jen několik let svého aktivního uměleckého života, jeho dílo má na Rusko vnitřní vazbu. A právě Rusko je jakýmsi vnitřním tématem všech jeho maleb.

Většinu života strávil umělec v Německu, Švýcarsku nebo Francii, pouze během války se vrátil na čas do Ruska. Výstava končí rokem 1921, kdy Kandinský dostal nabídku od Waltra Gropia stát se pedagogem proslulé Výmarské avantgardní školy Bauhaus, kterou především díky životní situaci přijal.

Z dnešního pohledu se zdá, že přechod k abstrakci byla zcela nezbytná nutnost a potřeba dané doby. Jak se to ale vlastně stalo? Pokud se takovouto otázkou skutečně zabýváte, pak výstavu určitě navštivte a mohu pouze doporučit nezapomenout si u vstupu vzít audio-guide, který vás provede rozsáhlým ovšem skrytým světem Kandinského maleb. Mystika a šamanská magika jeho děl je zde přítomná a stojí za to. Výstava je otevřena až do 30. června 2013.

Čtěte všechny články na téma Bruselumění

Foto a zdroj: Expo Kandinsky