5. srpna 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí až do 14. září 2014 nevšedně pojatou výstavu Dita Pepe, která nabízí retrospektivní pohled na dílo jedné z našich nejznámějších a nejextravagantnějších fotografek současnosti. Multimediálně pojatá expozice nabízí krom fotografií také zařízený interiér, šaty nebo zvukové záznamy.

„Dita Pepe (*1973) patří k výrazným představitelům současné české fotografie. Zaujala cyklem Autoportrétů, který byl zastoupen na významných přehlídkách a získal mnoho ocenění. Autoportréty prolínající se autorčinou tvorbou v průběhu let intenzivně zkoumají témata mezilidských či rodinných vztahů, ale i postavení jedince ve společnosti či otázku svobody volby,“ popisuje stručně autorku vystavující galerie.

„Umělkyně do obrazu vstupuje aktivně a stává se rozhodujícím významovým nástrojem, klíčem ke čtení obsahu. Inscenovaná fotografie se stává prostředkem ke zprávě o hlubokých příbězích žen i sociologickou sondou a možností poznat sama sebe a nacházet své zakotvení v životě, svou intimitu,“ dodávají organizátoři výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě

Netradičně pojatou výstavu, kde je možné si přečíst i ve sluchátkách poslechnout výpovědi fotografovaných žen, doprovází i specificky pojatá prostor kusu starého bytu, jenž navozuje atmosféru jedné z fotografovaných starých dam v projektu Slečny. Z projektu Slečny, vytvořený společně s Bárou Baronovou, pojednávající o neprovdaných slečnách, pochází i vystavené velkoformátové plakáty. Současně s výstavou, která fascinuje především autoportréty autorky, byla vydána i kniha Měj ráda sama sebe.

Čtěte další články na téma Dita Pepe

Knihu a plakát k projektu Slečny zakoupíte na DesignBuy.cz

Foto a zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě