12. července 2015 –– umění –– Svatava Kozlovská

Sochař Ondřej Oliva, absolvent atelieru sochařství pražské AVU, představuje výběr svých prací z let 2009 až 2014 v Galerii Beseda v Ostravě.  Výstava nazvaná (An)organic, jejíž název plyne z použití organických a anorganických hmot pro výrobu soch, potrvá až do 4. září 2015.

Název výstavy není náhodný. Soubor objektů vytvořených z kovu a epoxidu (anorganické a organické hmoty) může divák vnímat jako ilustraci vývoje života na Zemi. Na velkých epoxidových panelech, nazvaných Slices of Life a Svátosti, jsou zobrazeny neurčité tvary připomínající první mikroorganismy. Přes realistické tvary mušlí a ořechů pokračuje vývoj až k problematickým produktům rozvinuté civilizace: obřím projektilům.

Vývoj však nekončí a z rozervaného kovového povrchu projektilů vyvěrá žhnoucí amorfní hmota — zárodek nového života? V případě projektilů vypadá toto vysvětlení zvláštně, ale stejným postupem jsou vytvořeny i dva objekty nazvané Tvor (muž) a Tvor (žena); zde už tato představa nového života dává smysl. Nahlíženo katastrofickým pohledem by tato hmota mohla být i žhavá láva, která naopak vše živé ničí. Tento výklad je však jeden z mnoha a každý si může poskládat svůj vlastní příběh, neboť kromě výše zmíněných objektů obsahuje vystavený soubor i další díla, která provokují fantazii diváka.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ačkoliv je výstava rozsahem nevelká, není žádoucí ji projít rychle. Její prohlídka vyžaduje delší čas, neboť obsah expozice návštěvníka nutí přemýšlet nejen  o vystavených dílech a jejich názvech, ale následně také o předmětech, které nás obklopují, a významu slov, která používáme.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Beseda