1. srpna 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Centrum současného umění DOX připravilo ve spolupráci s rodinou Karla Nepraše výstavu, kde představuje rekonstrukci jeho známého monumentálního sousoší Rodina připravená k odjezdu. Exponát vytvoření po návratu z emigrace můžete v galerii vidět až do 17. října.

„Jasný politický podtext obsažený v názvu díla a odkaz k tématu emigrace ze země okupované vojsky Varšavské smlouvy způsobil, že navzdory peticím za zachování výsledků sympozia padlo sousoší za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno. Politický vývoj v Československu po roce 1968 znamenal pro Karla Nepraše dramatické omezení výstavních možností, účasti na mezinárodním uměleckém dění i rozvoje vlastní tvorby,“ uvádí dcera Karolína Neprašová.

„Obnovení sousoší bylo autorovým velkým přáním, které se jeho rodině podařilo po letech úsilí naplnit. Rekonstrukce sousoší byla realizována v letech 2011 až 2015. Jedná se o druhý odlitek zhotovený podle originálních plánů a dřevěných modelů 1:1,“ dodává. Karel Nepraš žil v letech 1932 až 2002 a patří k nejvýznamnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století.

Čtěte další články na téma výstavasocha

Foto a zdroj: DOX