31. ledna 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Už jen do neděle 5. února můžete ve Veletržním paláci v Praze navštívit výstavu Třetí mysl, na které mezinárodně uznávaný umělec Jiří Kovanda nabízí návštěvníkům pozoruhodné intervence, objekty, sochy a instalace. Výstava s podtitulem (Ne)možnost spolupráce je uspořádána ke 40. výročí autorovy umělecké tvorby.

„Výstava se zaměřuje na kolaborativní aspekty tvorby českého umělce Jiřího Kovandy. Jakožto jeden z dokladů ‚obratu ke spolupráci‘, k němuž dochází v současné umělecké tvorbě, představuje koláže, instalace, sochy, performance a diskurzivní akce, jež vznikly ve spolupráci nebo v dialogu s jinými umělci, s aktéry kulturní scény či s divákem,“ uvádí kurátor výstavy Adam Budak.

„Svými efemérními akcemi a intervencemi do veřejného prostoru (které umělec popsal jako pokusy o „navázání kontaktu“), si v sedmdesátých a  osmdesátých letech 20. století vybudoval mezinárodní renomé a nadále zůstává jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších českých umělců současnosti. Pracuje s poezií každodennosti a lidského gesta, a vytváří tak subtilní a anti-monumentální dílo. Přestože se pohybuje na hranici viditelnosti, jedná se o výrazný kreativní akt s nezaměnitelným uměleckým rukopisem, silnou společenskou odezvou a smyslným, performativním projevem,“ dodává k autorově přínosu.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze