13. července 2017 –– umění –– Jakub Sochor

Až do 29. října letošního roku lze navštívit výstavu Jaroslav Róna 1997-2017, která je pořádána v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí. Akce mapuje uplynulé dvacetiletí tvorby významného českého malíře, sochaře, či spoluzakladatele nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, jímž je skupina Tvrdohlaví.

Volba místa výstavy, Dům U Kamenného zvonu, není náhodná – před dvaceti lety zde totiž proběhla první velká samostatná Rónova výstava. Od té doby autor zhotovil řadu děl, která náleží rozličným tematickým kategoriím – od malby přes plastiky až po rozměrné skulptury ve veřejném prostoru.

Právě tyto realizace, mezi něž patří pražský pomník Franze Kafky (2003) či brněnské jezdecké sousoší Odvaha (2015), budou návštěvníkům akce nastíněny prostřednictvím videoinstalací. Kromobyčejná invence, jíž jsou prodchnuty kupříkladu výše zmíněné skulptury ve veřejném prostoru, reflektuje četná témata.

Své zastoupení v bohatém spektru děl má liberecká skulpturální pouliční lampa, osobité ztvárnění rozličných biblických výjevů (díla David a Goliáš, Hlava Jana Křtitele či Bičování Krista), nebo například město a jeho aspekty (díla Město beze jména, Chátrající město či Velká spalovna).

Čtěte další články na téma výstavaJaroslav Róna

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy