2. listopadu 2009 –– architektura –– Kamil Valášek

Zastupitelstvo dánské Kodaně vyhlásilo vítěze soutěže na stavbu zdravotnického centra  zaměřeného na léčbu rakoviny. Vítězem je sdružení architektů, vystupující pod názvem NORD architects. Studio vyhrálo svou snahou o vytvoření nové typologie stavby, která balancuje na pomezí klidného domova a léčebny, s důrazem na funkci stavby a její uživatele.

Dánské studio NORD architects není na poli architektury a designu neznámým jménem. Díky svému přístupu a hledání nových možností v architektuře bylo již nejednou významně oceněno architektonickou obcí. Bylo založeno v roce 2003 a působí převážně na půdě dánského království. Na kontě mají nemalé množství realizovaných projektů, muzeí, kancelářských prostor nebo multifunkčních objektů. Jejich tvorba je charakteristická svou koncepčností s důrazem na účel a smysl stavby, spíše než na okázalé provedení a použití nejnovějších materiálů.

Toto studio bylo v těchto dnech vyhlášeno za vítěze architektonické soutěže na zdravotní centrum pro lidi nemocné rakovinou v Kodani. Sdružení vyhrálo svým komplexním řešením stavby s důrazem na funkci stavby a její uživatele.

Jejich zdravotní centrum pro Kodaň je založeno na typologii a je mu přizpůsobená i samotná podoba stavby. Budova je pomyslně rozdělena na několik  menších částí, které však tvoří jednotnou soustavu. Každý segment má svůj vlastní štít i střechu. Celý objekt bude osazen velkým množstvím oken netypických tvarů a velikostí. Díky velkorysému množství oken na obvodových zdech, štítech, ale i stropech, bude budova příjemně prozářena denním světlem.

Při vytváření projektu architekti zohledňovali nelehkou situaci lidí bojujících se závažnými nemocemi a snažili se  udělat prostor maximálně příjemným a přivětivým pro své obyvatele. Proto také v jejich projektu není místo pro chladnou ocel nebo neosobní plastové monolity, stěny apod. Na místo toho bude v hojné míře zastoupené dřevo, které má na nemocné působit jemnějším-vlídnějším dojmem.

Stavba a její zpracování působí velice sympatickým dojmem. Architekti dbali především na uživatele stavby a na to, aby jim vytvořili prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Nejedná se tedy o další agresivní ocelo-betonové monstrum překryté tunami skla, ale o dům, co chce mít blízko k lidem a přírodě. Na prvním místě zde není progresivní tvarosloví a nejmodernější materiály, ale smysl stavby a užitečnost.  Architektura pro lidi, ne pro design. Určitě mohou být výtky, že se nejedná o stavbu s výjimečným a originálním vzhledem, na druhou stranu není rozhodně na škodu, že je zde upřednostňována funkce nad formou.

Foto a zdroj: NORD architects