14. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jihozápadně od města Pacov na mýtině v zálivu lesa v lokalitě Na Šimpachu vyrostla Lesovna. Navrhla ji dvojice studií 20 20 Architekti a Vyšehrad Atelier. Jedná se o moderní interpretaci tradičních lesoven. Má střídmé tvary, sedlovou střechu, fasáda i střecha je obložena dřevem a propojení dvou objektů je řešeno nenápadným proskleným krčkem.

„Objekt je navržen pragmaticky s ohledem na provozní a funkční využití jednotlivých prostor. Lesovna má střídmý archetypální tvar, tvořený dvojicí základních ortogonálních objemů zastřešených sedlovou střechou. Oba objemy se k sobě připojují v otevřeném úhlu a jsou propojeny spojovacím krčkem. Vymezují tak prostor pro manipulační dvůr, který je pojat jako rozlehlá dlážděná plocha. První, pohledově dominantní objem slouží v principu jako administrativní část, druhý objem slouží jako dřevozpracující provozovna se sociálním a technickým zázemím zaměstnanců pracujících v lesích,“ uvádí architekti Martin Šafránek, Vojtěch Lstibůrek a Zdeněk Rychtařík.

„V navrženém řešení se odráží tradice stavebního typu lesních hospodářských staveb – tvarově, materiálově i funkčně. Velká pozornost byla věnována progresivnímu podání tradičního tvarosloví. Hlavní hmoty jsou zastřešeny sedlovou střechou ve zcela abstrahovaném tvarosloví bez střešních přesahů a jsou opatřeny celoplošným obkladem z modřínových prken. Modřínová prkna tvoří rovněž obklad střešní roviny – stavba je tedy vyřezána z modřínového dřeva. Ze střech vyrůstají střešní vikýře jednoduchých kubických tvarů,“ dodávají s tím, že fasáda technické části objektu je bíle omítaná doplněná o velká vrata pro vjezd techniky.

Interiér překvapí svým současným pojetím. Architekti nechali přiznané stavební materiály a kombinují se tu pohledové betonové strop s přiznanými elektroinstalacemi, dřevěné podlahy a velká prosklení pro lepší kontakt s okolní krajinou. Jediným nedostatkem zůstává zbytečně zelená kuchyně a laciné židle použité v jídelní části. Měly by zde být použity stejné dřevěné židle jako v jednací místnosti.

Čtěte další články na téma kancelář

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: 20 20 ArchitektiVyšehrad Atelier