12. července 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

V tchajvanském hlavním městě Tchaj-peji bylo dokončeno dlouho připravované Taipei Performing Arts Center, které navrhl slavný nizozemský architektonický ateliér OMA. Architekti v čele s Remem Koolhaasem šli opět proti stávajícímu proudu a navrhli koláž hmot a materiálů vzájemně se propojujících. Stejně jako exteriér překvapí i interiér, jenž je kombinací tradice a experimentu.

„Taipei Performing Arts Center, které se nachází na tchajpejském nočním trhu Shilin poznamenaném živou pouliční kulturou, je architekturou v limbu: specifickou, a přesto flexibilní, nerušenou, a přesto veřejnou, ikonickou, aniž by tak byla koncipována. Tři divadla zapojená do centrální krychle umožňují propojení hracích prostor pro nové divadelní možnosti. Krychle je zvednuta nad zem pro veřejnou smyčku, která rozšiřuje pouliční život Taipei do divadla. Nové vnitřní možnosti a propojení divadla vytvářejí různé vztahy mezi producenty, diváky a veřejností, také kritickou masu, která funguje jako svěží, inteligentní ikona,“ uvádí hlavní architekti stavby Rem Koolhaas a David Gianotten.

„Centrální krychle konsoliduje jeviště, zadní scény, podpůrné prostory tří divadel a veřejné prostory pro diváky do jednoho efektivního celku. Divadla lze upravovat nebo slučovat pro netušené scénáře a využití. Sférický divadelní dům Globe Playhouse s 800 místy k sezení, s vnitřním a vnějším pláštěm, připomíná planetu kotvící proti krychli. Průsečík mezi vnitřní skořepinou a krychlí tvoří jedinečné proscénium pro experimentování s rámováním scény. Mezi oběma vrstvami skořepin se nachází cirkulační prostor, který přivádí návštěvníky do hlediště. Velké divadlo, které má mírně asymetrický tvar a vymyká se standardnímu designu krabice od bot, je divadelní prostor pro 1 500 diváků pro různé žánry scénického umění. Naproti němu a na stejné úrovni se nachází Blue Box s 800 místy pro nejexperimentálnější představení. Spojením těchto dvou divadel vznikne Super Theater – masivní prostor tovární kvality, který pojme představení, jež je jinak možné realizovat pouze v nalezených prostorách. Nové možnosti divadelních konfigurací a jevištního uspořádání inspirují k inscenacím v nepředstavitelných a spontánních formách,“ dodávají.

Na projektu je příjemné nejen jeho umístění v rušné čtvrti na pozemku, kde dobře vynikne, ale také možnost navštívit toto kulturní centrum i bez vstupenky. Návštěvnici dostanou automaticky prohlídku architektury i instituce jako takové. Dostanou se totiž do zázemí divadla, které je v normálních budovách nepřístupné. Cílem většiny pak bude zelení pokrytá vyhlídková plošina.Architekti se rozhodli udělat stavbu transparentní, otevřenou a variabilní, to se jim skvěle povedlo.

Čtěte další články na téma OMATchaj-pej

Foto: Chris Stowers
Zdroj: OMA