26. července 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražské městské části Nebušice byla podle Ateliéru Poláček rekonstruována stará vodárna pocházející z 20. a 30. let minulého století. Velmi povedená a ohleduplná konverze vytvořila Nebušicím velkorysé komunitní centrum. Budově byla vrácena původní krása a nezbytné nové provozy byly řešeny ohleduplnou přístavbou.

„V přízemí jsou umístěny společenské prostory obce a nové hygienické zázemí, v patře byt a v podkroví klubovna. Pestrost využití a zajištění života v domě non-stop bylo cílem. Vnitřní prostory přízemí (bývalá vodárna, dílna) jsou specifické svým tvarem, výškou a úpravou oken. Proto jsou ponechány celistvé, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny v dostavbě rozšiřující půdorys na úrovni přízemí směrem do svahu – pohledově skrytě a také mimo záplavové území potoka,“ uvádí autoři Jiří Poláček a Marie Mejstříková.

„Komunikačnímu prostoru dostavby je přisouzena zvláštní pozornost – chodba je téměř celá napojena na stropní světlík – je vytvořena, v tomto skrytém místě až nečekaná atmosféra plná přírodního světla (přestože jsme zapuštěni do svahu). Atmosféru prostoru je možné nastavitelnými okenicemi ve dveřích případně vpouštět i do sálu. Dům je očištěn od nevhodných pozdějších zásahů a nové prvky jsou řešeny tak, aby s původní stavbou působily harmonicky,“ dodávají.

Zajímavostí na projektu je i zpřístupnění vyšších pater vodárny, konkrétně bývalé trafostanice, která se stala rozhlednou s navazující terasou. Jednou z nejhezčích architektonických prvků interiéru je točité schodiště s okny. Celkově je rekonstrukce velmi ohleduplná a interiér má příjemnou atmosféru. Kéž by takový přístup byl i k jiným podobným stavbám v České republice.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto: Tomáš Rasl
Zdroj: Jiří Poláček