18. prosince 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nizozemský ateliér UNStudio a španělský ateliér b720 Arquitectura navrhli vítěznou podobu přestavby nádraží Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Původní vlakové nádraží z roku 1982 projde výraznou modernizací, přestavbou a přístavbou. Ponechána bude proslulá klenutá střecha v podobě mnoha tubusů. Podobný prvek bude použit v zastřešení. přilehlých prostor a částí nádraží.

„Klíčovým prvkem, který tým považoval za zásadní v navrhovaném designu, bylo zachování a respektování historických klenutých střech stanice Chamartín a jejich uznání jako jedinečného a identifikačního prvku stanice. Stupňovité terasy jsou pak doplněny tak, aby vytvářely prostupnost s okolním městem, zatímco městské balkony otevírají výhled na nádraží a začleňují komplex do jeho okolí. Nádraží tak tvoří porézní rozšíření nových parků nacházejících se po obou stranách komplexu,“ dodává k vítěznému projektu UNStudio.

„Naším hlavním cílem bylo zachovat a vylepšit stávající nádražní komplex a aktivizovat jeho okolí pečlivou kombinací rychlého a pomalého programu; navrhnout vysoce udržitelný městský uzel odolný vůči budoucnosti a zároveň zahušťovat a skutečně aktivizovat oblast s možností práce, bydlení, volného času a vzdělávání. Nový nádražní areál výrazně zlepší tuto část města, přiláká nové proudy lidí a posune kvalitu života v této části Madridu na novou úroveň,“ dodává hlavní architekt ateliéru Ben van Berkel.

Megalomanský projekt přestavby počítá s proměnou nádraží na jakési veřejné náměstí a dopravní uzel napojující vlakovou dopravu na metro, taxi, autobusy, kola, koloběžky a pěší napojení. V plánuje je řada obchodů, restaurací, městské nádvoří a množství zeleně. Po dokončení se má stát nádraží dalšími zelenými plícemi města. Termín dokončení zatím není znám.

Čtěte další články na téma UNStudio, Španělskonádraží

Foto a zdroj: UNStudio