14. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Červený kostel stojící v srdci Olomouce byl po čtyřleté rekonstrukci opět otevřen pro veřejnost. Novogotický kostel z roku 1902 byl opraven do původní podoby severoněmecké cihlové gotiky a bylo mu dáno nové využití. Od roku 1959 do roku 2019 totiž sloužil jako sklad knih místní Vědecké knihovny. Nyní byl podle návrhu od Atelier-r opraven a sloužit bude kulturním účelům. Nová přístavba funguje jako vstup, kavárna, šatna a další zázemí.

„Úkolem návrhu bylo skloubit rekonstrukci původní stavby s novou kulturně-společenskou funkcí. Objekt kostela se nacházel ve velmi špatném stavu. Bylo nutné zpevnit jeho základy, provést sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, opravit poničené omítky a štuky nebo vyčistit a doplnit fasádní obklad. Kompletně se prováděly nové podlahy a veškerá souvrství pod nimi až na úroveň terénu. Jedním z největších zásahů byla oprava střechy. Krov byl díky zatékání rozsáhle poškozen a hrozil zřícením, proto došlo k jeho výměně s maximální snahou o navrácení původních, nepoškozených prvků. Novodobá krytina z falcovaných plechů byla nahrazena čtvercovými měděnými šablonami ve formátu původní krytiny. Na místa původních dekorativních prvků střechy, jež se nezachovaly, byly doplněny soudobé artefakty z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála,“ uvádí architekt Miroslav Pospíšil.

„Nové využití kostela však vyžadovalo i nutné provozní zázemí, což nebylo možné řešit v původních prostorách stavby. Abychom se vyhnuli nevhodným zásahům do objektu kostela, rozhodli jsme se pro jeho doplnění o novou hmotu, která by na sebe vzala břemeno provozního a sociálního zázemí. Ta je umístěna mezi hlavní lodí kostela a objektem ředitelství knihovny. Vytváří tak jejich spojnici i společný vstupní prostor s recepcí a kavárnou. Přístavba respektuje uliční čáru ulice Bezručovy a udržuje si dostatečný odstup od obou stávajících staveb,“ dodává k přístavbě.

Celková užitná plocha kostela je celkem 590 metrů čtverečních. Celkem 395 metrů patří kostelu, kde dominují dřevěné židle a místo oltáře velká knihovna s knihami otočených obráceně hřbetem dovnitř. Stejný motiv najdeme v přístavbě s celkovou užitnou plochou 195 metrů čtverečních. Jako výrazný tu je světle růžový pult objevující se u recepce s kavárnou i u šatny. Jako nevhodné by se daly označit plastová svítivě barevná svítidla mající asi symbolizovat knihy. To je však lehce vyměnitelný trn na jinak perfektní realizaci, rekonstrukci i konverzi.

Čtěte další články na téma kostelrekonstrukce

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Atelier-r