18. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

I když se na první pohled může zdát, že to není v Praze, tak na rozhraní Libně a Troji nad vltavským meandrem vznikl úchvatný vinohrad. Pod klasicistním zámkem Jabloňka, který dal jméno stejnojmennému vínu, postavili architekti z Marco Maio Architects vinohrad s posezením a tajemnými kortenovými okny.

„Při budování terasovitého vinohradu byla odkryta kamenná ruina jakéhosi zakřiveného prostoru. Jelikož původní kamenné zdi byly nepatrně zahloubeny do okolního terénu, byly využity jako základ pro tvorbu nového návrhu. Genius loci vedl architekty k užití Fibonacciho spirály jejíž stopa dokonale kopíruje původní kamennou zeď. Nové zdivo definované Fibonacciho spirálou, vymezuje prostor oázy klidu chráněné proti hlučné dopravě v údolí. Jednoduchý prostor, uzavřený před ruchem města, vede návštěvníky svou atmosférou k tomu, aby se plně soustředili jen na malebný château a terasovitý vinohrad,“ uvádí architekti Marco Maio a Katarina Kobale.

„Stavební zásah byl plně předurčen původními historickými prvky. Ty byly buď odkryty a zachovány nebo obnoveny či nově interpretovány. Abychom vyzdvihli aspoň jeden z nich – symbolickým prvkem návrhu se stal zarámovaný průhled do údolí s původními duby. Rám průhledu je uzavíratelný a je vyhotoven z kontrastního cortenu. Když jsou dveře zavřené, zůstává středem pozornosti zámeček a vinohrad. Když ale dveře otevřeme, dochází k propojení s velkoměstem a návštěvníka vybízíme k další cestě vinohradem. Zrcadlově symetricky umístěné cortenové dveře jsou zasazeny v opěrné zdi a ukrývají malý vinný sklípek sloužící k servírování vína,“ dodávají.

Právě takzvaná Fibonacciho terasa, která je pomyslnou třešničkou na dortu celého vinohradu, je řešena šířeji. Nižší úroveň nabízí pouze průchod, zatímco vyvýšená terasa je určena k posezení u kulatého stolu a degustacím vína. Díky umístění za suchými kamennými zdmi je zde vytvořeno závětří a ukrytá svítidla dávají možnost i večernímu využití.

Čtěte další články na téma vinařstvívíno

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Marco Maio Architects