12. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Desetitisícové jihočeské město Prachatice se může od letoška pochlubit nově zrekonstruovaným letním kinem. Novou podobu navrhl pražský ateliér Mimosa, který zmenšil kapacitu z původních 800 míst na 350, přidal zastínění, akustické prvky a vybudoval nadčasově působící zázemí, pokladny, bufetu a i projekční místnosti. Docíleno bylo lehkosti a příjemného propojení s přiléhajícím parkem.

„Tři nové objekty obsahují potřebné zázemí – pokladnu a bufet, sociální zázemí a projekční kabinu, promítací stěnu velikosti 7 x 15 metrů se zázemím umělců a skladové prostory. Všechny části kina jsou přístupné bezbariérově. Zachována zůstala lomenice oplocení ze samostatných stěn orientovaná do ulice SNP. Motiv lomenice přebírají nově vystavěné gabionové stěny oddělující na severu areál od bytové výstavby. Zachováno zůstalo také výškové členění areálu přirozeně navazující na svažující se terén,“ uvádí architekti Petr Moráček, Jana Zoubková a Pavel Matyska.

„Principy samotných objektů se odvíjejí od sezónního využití a filmových inspirací a asociací. Systémem kotoučů vedoucích film v promítačce návrh volně přepisuje do formy jednoduchých objektů, mezi nimiž kotouče usměrňují namísto filmového pásu lana zastřešení. Plachta zastřešení, subtilní ocelové konstrukce a vlnitý plech vytvářejí dojem lehkých, zdánlivě dočasných, letních objektů. Vlnitý plech je současně dalším odkazem k filmové iluzi vytvářené rytmem jednotlivých políček a střídáním světla a stínu. Použití černé oceli současně propojuje letní kino s dříve zrekonstruovaným Městským divadlem Prachatic,“ dodávají.

I přesto, že je celková užitná plocha kina jen 164 metrů čtverečních velmi mu sluší použití kamene, který odděluje areál od blízko stojících bytových domů. Akustickou vlastnost přidává textilní zastřešení, jenž zároveň prostor k posezení zastíní. Kino neslouží jen pro promítání filmů, ale i další venkovní kulturní akce. Jediným nedostatkem tak mohou být jen nově vysazené stromy podél kamenné zdi, které by mohly být již vzrostlejší.

Čtěte další články na téma Prachaticekino

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Mimosa