28. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Sami obyvatelé pražské městské části Řeporyje dopomohli ke vzniku multifunkčního volnočasového areálu se skateparkem. Neobyčejný park s variabilním využitím je určen pro různé věkové a sociální skupiny. Nezvykle není pouze skateparkem s letním kinem a místem pro drobné kulturní akce, ale také venkovní galerií. Své sochy zde pod širým nebem vystavují Čestmír Suška a Lukáš Rais.

„Návrh obsahuje galerii, skatepark, parkour, pumptrack, letní kino a dřevěná podia pro provádění kulturních akcí. To vše je spojeno do jednoho fungujícího celku. Mobiliář svou materialitou respektuje sochy, které navrhli přední čeští umělci. Umístěné sochy jsou v přímém dialogu s kompozicí a prvky sportoviště, čím vytváříme netradiční spojení pohybu a umění. V prostoru jsme také umístili nové veřejné osvětlení, piknik zónu s grilem, pingpongový stůl, nabíjecí sloupky a pítko, což by mělo být na podobných místech standardem. V blízkosti parkour hřiště je návrh připraven na rozšíření v podobě zázemí pro uživatele areálu,“ uvádí autoři Jiří Kotal, Martin Hrouda a Jan Maleček z U / U Studia.

„Hlavní plocha je tvořená hlazeným železobetonem pro plynulou jízdu. Část betonových ploch je pigmentována do zemité barvy korespondující ze sochami v okolí, co pomáhá areálu splynout s okolím. Diagonální komunikace je tvořená betonovou dlažbou pro lepší orientaci v prostoru. Hrany překážek a tyčové prvky jsou z barvené oceli, rovněž jako konstrukce dřevěných pobytových pódii. Části areálu pro odpočinek jsou vyčleněny mlatovým povrchem, který dotváří přírodní charakter území a méně se přehřívá, čím zlepšuje příznivé mikroklima. Veškerá dešťová voda je pomocí drenážních potrubí a průvalů vsakována přímo na pozemku,“ dodávají.

Na ploše parku celkem 2 453 metrů čtverečních je příjemná i absence oplocení, které zcela ruší vizuální zábrany, otvírá sociální interakci a rozvíjí možnosti areálu. Skrz část areálu, který je osvětlen a je mu tak umožněno i využití po setmění, pak vede stezka pro pěší dále pokračující do centra obce. Zlatým hřebem jsou pobytové schody. Areál se nachází v bývalé průmyslové zóně, která se postupně mění na společenským centrem městské části a mohla by se stát vzorem pro rozvoj v podobných lokalitách v dalších městech.

Čtěte další články na téma Prahasport

Foto: Jiří Kotal
Zdroj: U / U studio