9. února 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Český a belgický tým architekt z ateliéru Omgeving, Fiser, VRV a Sindlar navrhli vítěznou podobu nového parku Maniny, který se má postupně v Praze rozvíjet v následujících letech. Na území 56 hektarů má vzniknout povodňový park, místo pro divokou přírodu, procházky, projížďky, ale také pro práci, odpočinek a bydlení. Hlavní je zachování biodiverzity a rozvoj protipovodňové ochrany.

„Holešovický meandr je unikátním přírodním jevem. V rámci Pražské kotliny i celých Čech. Na celém toku Vltavy nenajdeme podobný prostor takto velkoryse utvářený v tak náhlém kontrastu k hluboce sevřeným kaňonům na jih i sever od Prahy. Sílu původního krajinného obrazu zásadně přetvořeného regulací říčního koryta navrhujeme připomenout kouskem mezivodí po letech opět definovaného dynamickým rytmem řeky. Nabízíme hybridní prostorovou mozaiku nepředurčených příběhů pokaždé prožívaných trochu jinak,“ uvádí k návrhu architekti.

„Vítězný tým představil velmi přesvědčivý a proveditelný návrh parku, který je mimořádně inovativní v přístupu řešení protipovodňové ochrany. Návrh zvítězil díky vyváženosti nabídky – vysoce kvalitnímu, srozumitelnému a dobře proveditelnému návrhu, efektivitě navrhovaného procesu a výhodné cenové nabídce. Podrobnější hodnocení komise si můžete přečíst zde,“ hodnotila komise vítězný návrh.

Čtěte další články na téma Prahapark

Foto a zdroj: IPR Praha