12. března 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Sedmitisícové dánské město Tønder, které leží jen kousek od hranic s Německem, si uvědomovalo nutnost proměny kvůli změnám klimatu a častým přívalovým vodám. Vyhlásilo proto architektonickou soutěž s cílem stabilizovat místa původních přístavních částí města. Architekti z ateliéru Effekt proměnili veřejná prostranství, propojili centrum s vodními a zelenými plochami zajímavými prvky ze dřeva.

„Zřízením pásu aktivit vzniká nový atraktivní klimatický park, který spojuje adaptaci na změnu klimatu, městskou přírodu a různé aktivity v městském prostoru. Pás aktivit je obklopen několika vzdělávacími a kulturními institucemi, včetně střední školy, základní školy a knihovny. Pás aktivit je navržen s ohledem na tyto funkce a různé cílové skupiny a zároveň znovu propojuje centrum města s vodou i s rekreačními aktivitami,“ uvádí architekti k první části realizované proměny města.

„Významná část městského vodovodního systému byla odpojena od kanalizace a namísto toho byla nasměrována do velkého parku mrakodrapů, který sám o sobě zvládne 85letou povodeň. Toto řešení umožňuje navrhnout nové vodní toky v historickém městě,“ doplňují k druhé části změn ve městě Tønder.

Třetí část zahrnovala úpravu historických částí města a silnic, kde se do dlážděných ulic integrovaly nové žlaby měnící proudění vody. Vybudovány tak byly propustné asfaltové klimatické cesty nebo dešťové zahrady. Cílem je schopnost absorbovat velké množství dešťové vody. Výsledná řešení jsou na pohled příjemná a nijak město nenarušují, naopak rozvíjejí novým směrem a omezují dřívější problémy.

Čtěte další články na téma urbanismuspark

Foto a zdroj: EFFEKT