20. března 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Západočeské město Aš se od předminulého roku může pochlubit novým designem Parku historie. Podle návrhu architektů z ateliérů SOA a Koncept proběhla revitalizace a modernizace parku, který má nově světovou úroveň. Opraven byl nejstarší kamenný most, vznikla zde nová lávka, dřevěná pódia, chodníky, památník, nově objevené sklepy mají sloužit kulturním akcím a nechybí mobilní aplikace pro poznávání historie.

„Základní kompoziční princip parku sleduje časoprostorovou paralelu, vytvářející pozvolný přechod od urbanizovaného parkového prostoru kolem Goethova náměstí k lesoparku u Okružní ulice. Tato kompoziční myšlenka propojuje botanický a architektonický koncept parku, který odráží rozmanitost historických období města,“ uvádí autoři Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga, Petr Kostner, Martina Kostnerová, Tomáš Prinz a Vladimír Dufek.

„Projekt vychází i ze smutné kapitoly v historii Aše spojené s likvidací největšího ašského hřbitova v normalizačních 70. letech minulého století. Ztráta kulturních a historických hodnot během této události má svůj odraz v Parku historie, kde byla vytvořena pietní památka na toto místo ve formě žulového bloku. Plochý památník tvoří soubor různě velkých kamenných kvádrů s prohlubněmi k umístění svíček. Je to místo pro setkání lidi z okolí i ze sousedního Německa a vytváří prostor, kde si mohou připomenout své předky,“ dodávají tvůrci z ateliérů SOA a Koncept.

Asi nejvýraznějším novým prvkem parku je lávka pro pěší, která je subtilně řešená a pokračuje formou chodníků a pódií. Péče byla věnována i původním prvkům parku, jako například oprava nejstaršího kamenného mostu města. Při archeologickém průzkumu byly navíc objeveny původná několik desítek metrů dlouhé sklepy, které mají posloužit ke kulturním akcím.

Čtěte další články na téma parkurbanismus

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: SOA a Koncept