27. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nedaleko od Znojma u malebné obce Havraníky vyrostlo nové zážitkové vinařství Thaya. Navrhl jej pražský architektonický ateliér Jakub Cigler Architekti a to částečně konverzí bývalé sýpky, ke které byly přistavěny další objemově menší a nižší objekty včetně ubytování pro hosty ve stylových pod zemí zasypaných apartmánech. Velmi příjemně je navrženo i bezprostřední okolí všech staveb od žulových cest po řešení zeleně.

„Zážitkové vinařství Thaya je rozčleněno do tří základních objemů. Srdce vinařství představuje stávající objekt sýpky, která se stává těžištěm celého vinařského komplexu. Sýpku obepínají jednotlivé objekty vinařství a je zde cítit inspirace moravskými vesnicemi v okolí. Z jedné strany je sýpka ohraničena výrobní halou s degustačními sklípky a ze strany druhé technologickou halou s apartmány a ubytováním. Ve druhé směru sýpka opticky odděluje technologický a rekreační dvůr, který navazuje na dávnověkou tradici franckých dvorů, ve kterých se ve středověku zpracovávalo víno,“ uvádí architekt Jakub Cigler.

„Střecha výrobní a technologické haly, která se vznáší nad uměle vytvořeným návrším, je tvořena dřevěnými vazníky a tradiční keramickou bobrovkou. Pod ní se odehrává celá řada činností. Nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání produkty vinic před sluncem, ale také zakrývá prostory určené pro skladování sklizně, pobyt lidí a odstav vinařské techniky. Na střechu, která kopíruje místní jihomoravskou kopcovitost, plynule navazuje uměle vytvořené návrší nad degustačními sklepy z jedné strany a nad apartmány ze strany druhé. Výška jednotlivých provozních částí je odvozena od potřeb technologií pro výrobu vína,“ dodává.

Celý areál v sobě kombinuje vše, co si návštěvník lačnící po zážitku z vína může přát. Sady vinné révy jsou v této oblasti samozřejmostí, ale takto kvalitní a originální architektura se u nás najde jen málokdy. Degustační sklepy s ubytováním mají příjemný exteriér i interiér. Sýpka dostala po konverzi originální řešení střechy a výrobní hala pak láká k objevování procesů výroby. Nechybí industriálně pojatá restaurace. Celkově velmi nákladný avšak velmi povedený soubor staveb. Projekt byl přihlášen do soutěže Česká cena za architekturu.

Čtěte další články na téma bydlenívíno

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: Jakub Cigler Architekti